Vzdelávame Vás príjemne a pritom efektívne!

Školíme priamo vo firmách. Využívame výhody prezenčného a elektronického vzdelávania. Navyše radíme bezplatne v rubrike "Pýtajte sa lektora". Ako bonus prinášame články na samovzdelávanie na našom webe:

Rozdelenie účastníkov školení do skupín.

Je práve obdobie detailného plánovania vzdelávania. Ročné plány sú schválené a postupne sa menia na realizáciu. Práve v tomto období máme v eAkademy zvýšený dopyt nielen na vzdelávanie, ale hlavne na pomoc pri rozdelení účastníkov do skupín. V mnohých spoločnostiach dostávajú manažérky rozvoja ľudských zdrojov od iných úsekov len hrubé požiadavky na vzdelávanie. Napríklad: „Potrebujeme naučiť 40 ľudí MS Excel“ alebo „18 ľudí na MS Project“. Pokiaľ by sa jednalo o vzdelávanie úplných začiatočníkov, tak by to bolo ľahké. Jednoducho by šli na školenie a vzdelávali sa. Ale, ktorá firma už má dnes úplných začiatočníkov? Žiadna. Všetci už niečo vedia. Používajú program, majú určité skúsenosti, dobré, a aj zlé návyky.

 

Práve preto je vhodné rozdeliť účastníkov do skupín podľa vstupných (dnešných) vedomostí.  Zabezpečí sa tak vyššia  úroveň vzdelávania.  Aké postupy na takéto delenie existujú:

Samohodnotenie(dotazník)

Najlacnejšie riešenie aké len existuje. Zamestnancom sa sprístupnia dotazníky. Tí odpovedia pravdivo na otázky typu: „Viete naformátovať bunku v MS Excel tak, aby bolo číslo zobrazené v mene EURo na 1 desatinné miesto?“ alebo „Viete v MS Project pridať k úlohe pracovný zdroj s inými ako štandardnými nákladmi?“.

Takého riešenie je vhodné ak potrebujete veľmi rýchlo „otestovať“ veľké množstvo ľudí. Je však nepresné a jeho výpovedná hodnota je veľmi nízka. Samozrejme, ak máte uvedomelých zamestnancov, ktorý presne zodpovedajú čo vedia a nevedia tak to môžete vyskúšať. Určite Vám ho ale neodporúčame použiť ako nástroj na rozdelenie účastníkov do skupín.

Samotest
Ukážka samohodnotiaceho dotazníka pred školením MS Project

Test na pracovisku (bez dozoru)

Účastník dostane e-mailom zadanie a pracovný súbor. Tento súbor postupne upraví podľa zadania a výsledok svojej práce pošle lektorovi e-mailom. Je veľmi dôležité, aby zadanie bolo jasné a pritom stručné. Aby účastník presne vedel  čo má urobiť.Táto forma testovania je najobľúbenejšia pri väčšom množstve účastníkov. Využívajú ju hlavne spoločnosti, ktoré potrebujú otestovať veľa ľudí, v krátkom čase a za nízke náklady.

MS_Excel_vstupný_test
Ukážka zadania z testu MS Excel (testu na pracovisku bez dozoru) – eAkademy, s.r.o.

Test v učebni (test s dozorom)

Budúci účastníci vzdelávania sú pozvaní do školiacej miestnosti. Dostanú písomné zadanie a v počítači majú pracovné súbory. Tie postupne upravujú a pod dozorom lektora postupne prechádzajú celým testovacím procesom.  Doba testovania je asi 60 minút na 1 testovaný software. Veľkosť testovanej skupiny určuje kapacita školiace miestnosti. Táto forma testovania prináša presné výsledky pri dostupných nákladoch.

 

Test na pracovisku (jeden lektor na jedného testovaného)

Poslednou formou testu je test priamo s daným účastníkom budúceho vzdelávania. Lektor sa celú jednu hodinu venuje len  jednému človeku a postupne mu zadáva úlohy. Na základne jeho práce a postupov, ktoré zvolil je zaraďovaný do vzdelávacieho procesu. Táto forma vzdelávania je najpresnejšia, a súčasne najnákladnejšie. Využívajú ju hlavne manažéri, ktorých čas príliš drahý, aby sa zúčastňovali testovania.

Výsledkom vstupného testovania je „tabuľka vedomostí“

Práve táto tabuľka presne popisuje čo daný zamestnanec ovláda a čo sa potrebuje doučiť. Na základe výsledkov testov sa zaradí na vzdelávanie alebo sa naň nezaradí.

Vyhodnotenie

 

Kapustnicové školenia

V mesiaci december sa vždy stretávame s požiadavkou na zabezpečenie tzv.kapustnicového školenia. Hlavne firmy s celoštátnou pôsobnosťou sa snažia efektívne využiť cestovné náklady a spojiť vzdelávanie s neformálnym programom. Obyčajne sa takto vzdelávajú obchodníci, reprezentanti firiem, či pracovníci pobočiek. Najčastejšie sa jedná o školenia vyšších funkcií MS Excel alebo tvorby prezentácií v PowerPointe. Už výnimočnejšie sa riešia prípadové štúdie v programe MS Project.

V pri každom kapustnicovom školení treba dodržať určité zásady:

 • Vopred dohodnutá osnova školenia. Stalo sa nám, že účastníci prišli na školenie s predstavou, že za 4 hodiny sa naučia celý Word. S personálnym oddelením sme mali veľmi jasne definované témy, ale niektorým účastníkom sa dostala skreslená informácia.
 • Správne vytvorenie školiacich skupín. Rozdelenie účastníkov podľa firemných oddelení je síce pohodlné, ale nemusí byť ideálne. Lepším riešením je vytvorenie  homogénnejšej skupiny s podobnými vstupnými vedomosťami a rovnakými cieľmi vzdelávania.
 • Včasný príchod na školenie. V jednej spoločnosti sme mali školiť dvojfázovo. Jedna skupina predpoludním a druhá popoludní. Od 8,00 sme mali prvú skupinu a od 12,30 druhú skupinu. Časť účastníkov prvej skupiny prišla až o 10,00 hod., takže meškali 2 hodiny. Prišli neskoro a ešte rušili skupinu svojimi zážitkami z cesty…
 • Zabezpečenie pokoja pre vzdelávanie. Keď sa vzdeláva, tak sa vzdeláva. Kapustnica začína až po školení. Počas vzdelávania sa venujem téme, a nie iným pracovným rozhovorom alebo zábave.
 • eKurz ako podpora – zákazníkom odporúčame ku každému školeniu zakúpiť frekventantom aj eKurz. Je to ideálne na zopakovanie si témy a udržanie znalostí.

Aké školenia odporúčame zrealizovať „kapustnicovým“ spôsobom?

Po dobrej príprave (obsah, termíny, ciele, informovanie skupiny) by sme odporúčali zrealizovať niektorú z týchto oblastí:

 • MS Excel – kontingenčné tabuľky a grafy, zabezpečenie zošita, prepočty medzi viacerými hárkami,
 • MS Excel – vzorce a grafy, prehľady a súhrny, práca s databázou, textové funkcie,
 • MS Excel – vzorce, práca s databázou, textové a vyhľadávacie funkcie, práca s hárkami,
 • MS Word – automatický obsah, sledovanie zmien v dokumentoch, práca s dlhým dokumentom, hromadná korešpondencia,
 • MS PowerPoint – príprava prezentácie, animácie a prechody, interaktívne funkcie, multimediálne funkcie (vloženie videa a zvukov)
 • Prezi (pozor, je potrebné kvalitné internetové pripojenie), príprava prezentácie, Automatická cesta prezentácie, vkladanie objektov a videí

Jedno z kapustnicových školení sme zrealizovali aj pre spoločnosť Actavis. Vzdelávanie sa konalo vo Vysokých Tatrách. Cieľovou skupinou boli pracovníci marketingu a medicínski reprezentanti z celého Slovenska. Účastníci boli presní, jasne informovaní, zodpovední ku vzdelávaniu. Skvelá práca personálneho oddelenia!

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho medzi svojimi kolegami a priateľmi!

Share on :

Potrebujete pomoc?
Máte problém s ktorým neviete pohnúť? Práve pre Vás je tu služba
Pýtajte sa lektora
Článok bol pôvodne publikovaný 4. septembra 2015, 13:13. Aktualizácia 16.11.2016

MS Project: formátovanie ganttovho diagramu

V rámci rubriky: „Pýtajte sa lektora!“ odpovedáme na otázky, ktoré sme dostali od našich čitateľov. Dnes nám napísal Attila. Potrebuje naformátovať ganttov diagram. Ale takým neštandardným spôsobom.

Ahoj Peter,

rád by som využil službu „Pýtajte sa lektora“.
Používam MS Project 2010. Potrebujem, aby splnené úlohy boli v Ganttovom diagrame zobrazené inou farbou ako modrou. Potrebujem takto zobrazovať len čiastkové úlohy. Sumárne úlohy sa formátovať nebudú a zostanú bez zmeny.
Dá sa to nejako jednoducho nastaviť?  Alebo musím každú splnenú úlohu formátovať samostatne?
Vopred ďakujem za pomoc
Attila   

Riešenie Attilovej situácie je zobrazené vo videu:

Takéto problémy zákazníkov riešime v rámci našich školení MS Project.

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho medzi svojimi kolegami a priateľmi!

Share on :

Potrebujete pomoc?
Máte problém s ktorým neviete pohnúť? Práve pre Vás je tu služba
Pýtajte sa lektora

MS Excel: Funkcie IF, overenie vstupných dát a klasický vzorec

V rámci rubriky: „Pýtajte sa lektora!“ odpovedáme na otázky, ktoré sme dostali od našich čitateľov. Dnes nám napísala Erika. Chce vedieť ako sme nastavili vzorce a overovanie vstupných dát v našom cenníku eKurzov.

Dobrý deň,
Chcela by som sa opýtať, ako máte urobené vzorce v cenníku.
– ak zadám počet študujúcich, tak sa zobrazí suma aj v stĺpci F, inak je tam prázdne miesto.
– ako máte zabezpečené, že sa nedá zadať text do žltých buniek ale len číslo.
Ďakujem

Erika
HR asistent

Riešenie Erikinej otázky je zobrazené vo videu:

Takéto problémy zákazníkov riešime v rámci našich školení MS Project.

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho medzi svojimi kolegami a priateľmi!

Share on :

Potrebujete pomoc?
Máte problém s ktorým neviete pohnúť? Práve pre Vás je tu služba
Pýtajte sa lektora

MS Excel: text na stĺpce

Organizácie musia spracovávať veľké množstvo dát. Nasadzujú masívne informačné systémy, ktoré im ich spracovávajú a chránia. Čo ale môžeme urobiť, ak potrebujeme iný „pohľad“ na dáta ako ponúka veľký podnikový informačný systém? Vtedy nás môže potešiť MS Excel a jeho funkcia „Text na stĺpce“. V príklade si ukážeme ako upraviť dáta, ktoré získate napríklad zo SAPu.

Krátky vide návod popisuje možné využite funkcie Text na stĺpce:

Vo videu je návod ako z exportovaného súboru urobíme tabuľku

Aj túto problematiku riešime na školeniach MS Excel.

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho medzi svojimi kolegami a priateľmi!

Share on :

Potrebujete pomoc?
Máte problém s ktorým neviete pohnúť? Práve pre Vás je tu služba
Pýtajte sa lektora

MS PowerPoint – obrázok do pozadia (predloha snímky)

V rámci rubriky: „Pýtajte sa lektora!“ odpovedáme na otázky, ktoré sme dostali od našich čitateľov. Napísala nám Janka z Bratislavy. Potrebuje v PowerPointe doplniť obrázok do pozadia snímky (logo spoločnosti). Vo videu si ukážeme ako použijeme funkciu predloha snímky. Ukážeme si ako aj do hotovej prezentácie môžeme pomocou funkcie predloha snímky doplniť obrázok.

 

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať lektora na obrázky do pozadia v PowerPointe. Pripravila som si prezentáciu. Už je hotová a má 45 snímok. Potrebujem dať logo našej spoločnosti do pravého horného rohu. Na všetky snímky. Dá sa to nejako naraz, alebo to musím vkladať samostatne na každú snímku?

Ďakujem
Jana ………………
Bratislava

Riešenie Jankinej situácie je zobrazené vo videu:

Takéto problémy zákazníkov riešime v rámci našich školení MS PowerPoint.

Páči sa Vám náš článok? Zdieľajte ho medzi svojimi kolegami a priateľmi!

Share on :

Potrebujete pomoc?
Máte problém s ktorým neviete pohnúť? Práve pre Vás je tu služba
Pýtajte sa lektora