Referencie:

Vážená spoločnosť eAkademy,
na základe absolvovaného školenia EXCEL by sme Vás radi informovali, že sme boli veľmi spokojní nielen s organizáciou, ale aj s úrovňou lektora. Celá agenda spojená s vybavovaním a plánovaním školenia nám bola uľahčená, aj vďaka Vaším ústretovým a skúseným kolegyniam, ktoré boli vždy pripravené zodpovedať všetky organizačné otázky. 

Čo sa týka lektora Tibora - môžeme ho len odporúčať aj ako človeka aj ako učiteľa. Vždy bol pozitívne naladený, ochotný poradiť a trpezlivý aj s kolegami začiatočníkmi. Tématiku vysvetľoval trefne a vecne, žiadne zbytočné omáčky či zdĺhavé komentáre. Vždy som sa mohla spoľahnúť, že príde a aj skončí načas, čo považujem v tejto rýchlej dobe tiež za výhodu. 

Určite Vás budeme odporúčať ako kontakt v našej sfére. 
V mene spoločnsoti Gleistein s.r.o. Ďakujeme!

Martina Krchňávková
sekretárka riaditeľa
Gleistein s.r.o.

Spoluprácu so spoločnosťou eAkademy hodnotíme veľmi pozitívne. Oceňujeme hlavne flexibilitu pri plánovaní školení, časové naplánovanie jednotlivých kurzov bolo prispôsobené našim požiadavkám. Komunikácia bola počas celého školenia veľmi pružná a na vysokej úrovni.

Naši zamestnanci absolvovali školenie k programu MS Excel. Priebeh kurzov bol profesionálny, lektor viedol kurzy  vecne s ohľadom na skupinové aj individuálne potreby našich zamestnancov. Zamestnanci vyzdvihujú predovšetkým efektivitu školenia a praktické precvičovanie preberaného obsahu. Pozitívne hodnotia aj možnosť vrátiť sa k prebranému učivu a upevňovať získané vedomosti. Rovnako oceňujú prístup lektora, ktorý má výborné komunikačné zručnosti a dokáže pohotovo reagovať na otázky účastníkov školenia.  

Bc. Stanislava Komárová BSBA
HR manager
DRB Slovakia, s.r.o.

                                                                                                    

 

 

Spolupracovali sme so spoločnosťou eAkademy na vzdelávaní MS Excel našich zamestnancov. Celý proces komunikácie až po realizovanie školení prebehlo na veľmi dobrej úrovni. Kvalita školenia a lektora bola nadpriemerná. Lektor bol spoľahlivý, napomocný a vysvetľoval všetko veľmi zrozumiteľne. Spätná väzba od zamestnancov bola veľmi pozitívna. Odporúčame spoločnosť eAkademy ako partnera na vzdelávanie aj iným spoločnostiam, ktorým ide o kvalitné vzdelávanie svojich zamestnancov.

Martin Kohút
Konateľ
Truck SK s.r.o.

Spoločnosť eAkademy s.r.o. poskytla našej spoločnosti školenie z Excelu, postupne moduly 1 až 9. Školiteľ trpezlivo vysvetľoval obsah jasným, zrozumiteľným spôsobom, zohľadňujúc individuálne potreby účastníkov. Naši zamestnanci ocenili profesionálny prístup školiteľa a získali potrebné vedomosti v oblasti Excelu, ktoré sa dali okamžite aplikovať v každodennom pracovnom procese. 

Odporúčame eAkademy s.r.o. ako profesionálneho a spoľahlivého partnera pre odborné vzdelávnie. 

Slavomír Martoš
Konateľ spoločnosti 
Ewals Cargo Care, spol. s r.o.

                                                                                                    

 

 

Radi by sme sa podelili o naše pozitívne skúsenosti so školením Excel kurzu, ktorý absolvovali naši zamestnanci spoločnosti McCarter, a.s.. Všetci boli nadmieru spokojní s prístupom lektora a s podkladmi, ktoré dostali. Naučili sa nové a praktické vedomosti, ktoré im výrazne uľahčia prácu, a to, čo už vedeli, sa naučili ešte lepšie, čím si upevnili svoje znalosti. Účastníci kurzu boli nadmieru spokojní, čo nás ako zamestnávateľa veľmi teší. 

Novonadobudnuté vedomosti budú naši zamestnanci efektívne využívať pri svojej každodennej práci. Vďaka tomu budú úkony vykonávať rýchlejšie a efektívnejšie. Vermíne, že tieto znalosti prispejú k zvýšeniu produktivity a kvality našej práce. Sme radi, že sme si za partnera vybrali spoločnsoť eAkademy a určite s nimi budeme spolupracovať aj naďalej.   

Ing. Jana Ševčíková 
HR & IT Riaditeľka
McCarter

S firmou eAkademy sme spolupracovali prvýkrát, avšak kolegovia a kolegyne si školenie nevedia vynachváliť. Bolo praktické, orientované na každodenné použitie, skutočne nám pomohlo využívať potenciál excel-u naplno. 

Lektor mal profesionálny, ale zároveň veľmi ľudský prístup, čo kolegov povzbudilo klásť aj na prvý pohľad banálne otázky a školenie bolo vďaka tomu veľmi interaktívne. Už sa tešíme na ďalšiu skupinku. 

Martina Rothova 
Chief Human Resources Officer 
Dedoles, s.r.o.

                                                                                                    

 

 

Spoluprácu so spoločnosťou eAkademy hodnotíme veľmi pozitívne, jej služby sme využili už opakovane. Oceňujeme flexibilitu pri plánovaní školení, komunikácia bola počas celého priebehu školení na vysokej úrovni. 

Naši zamestnanci boli so školeniami veľmi spokojní. Ocenili vysokú úroveň znalostí školiteľa a jeho individuálny prístup, ktorý bol veľmi potrebný najmä pri skupinách úplných začiatočníkov. Školenia boli vedené praktickou formou, dôraz sa kládol aj na opakovanie a precvičovanie si už prebratých tém. 

V prípade budúcich školení v tejto oblasti sa určite zase obrátime na spoločnosť eAkademy. 

Iveta Moțiu
HR Manager 
Cikautxo SK, s.r.o.

Služby od spoločnosti eAkademy odporúčame využiť. Naši zamestnanci boli spokojní s úrovňou školenia, ako aj s prístupom školiteľa. 

Pri organizovaní školenia bola komunikácia od začiatku na vysokej úrovni. 

Do budúcna určite využijeme služby spoločnosti eAkademy pre zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov. 

Adriana Hvolková 
HR manažér 
Visteon Electronics Slovakia, s.r.o.

                                                                                                    

 

 

Kurzy spoločnosti eAkademy, s.r.o. k programu MS Excel hodnotíme veľmi pozitívne. Časové naplánovanie jednotlivých kurzov bolo prispôsobené našim požiadavkám. Priebeh kurzov bol profesionálny, lektor viedol kurzy vecne s ohľadom na skupinové aj individuálne potreby, sprievodné materiály boli užitočné a dobre pripravené a navyše boli kurzy vedené v príjemnej atmosfére. Absolvovanie kurzov pomohlo našim zamestnancom výrazne sa zlepšiť v práci s uvedeným programom v záujme efektívnejšieho, jednoduchšieho a rýchlejšieho vykonávania ich pracovných činnosti.  

Ing. Peter Ufnár
Generálny riaditeľ
Agentúra pre núdzové zásoby ropy a ropných výrobkov

Spoločnosť eAkademy, s.r.o. nás školila v 9 moduloch programu EXCEL. Do vzdelávania sa zapojili naši zamestnanci od úplných začiatočníkov až po pokročilých. Každý jednotlivý kurz bol riadne pripravený, pochopiteľný a prispôsobený našim potrebám. Poskytnuté materiály boli jasné a prehľadné, čo umožnilo chápať obsah. 
Forma akou jednotlivé kurzy viedol lektor nám vyhovovala. Jeho odbornosť, ústretovosť a hlavne trpezlivosť spôsobila záujem o kurzy zo strany zamestnancov. 
Celkovo hodnotíme tento projekt vzelávania za úspešný a môžeme ho len odporučiť aj ostatným.

Ing. Štefan Súkeník 
konateľ 
Kinekus VO s.r.o.

                                                                                                    

 

 

Spoluprácu so spoločnosťou eAkademy týkajúcu sa vzdelávania zamestnancov VšZP a.s. v oblasti využívania MS Office, hodnotím po všetkých stránkach veľmi pozitívne. Od dôkladnej analýzy našich rozvojových potrieb, cez exaktné overenie aktuálneho stupňa zručností účastníkov, až po ústretový proklientský prístup a flaxibilitu pri samostanej organizácii a realizácií vzdelávacích aktivít. 

PeadDr. Ružena Šabo, PhD.
Manažérka oddelenia pre rozvoj zamestnancov
VšZP a.s.

Spoločnosť eAkademy poskytla vynikajúce školenie z Excelu pre našich zamestnancov. Ich školiteľ prezentoval obsah s jasným a zrozumiteľným spôsobom, prispôsobujúc sa individuálnym potrebám účastníkov. Naši zamestnanci boli pozitívne prekvapení efektívnosťou školenia a získali dôležité zručnosti v oblasti Excelu. 
Odporúčame eAkademy ako spoľahlivého partnera pre odborné vzdelávanie. 

 

Mgr. Marcel Kralovič 
SAMSUNG Electronics Slovakia s.r.o.

                                                                                                    

 

 

V rámci programu vzdelávania našich zamestnancov sme sa rozhodli začať spoluprácu s eAkademy v roku 2023. Spolupráca bola hneď od začiatku na vysokej úrovni z pohľadu komunikácie, organizácie aj samostaného prevedenia školení. Účastníci školenia chválili hlavne individuálny prístup lektora a ochotu prispôsobiť školenie skupine. 
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s eAkademy a určite odporúčame aj ostatným. 

Jaroslav Krajči 
HR manager 
Würth s.r.o. 

Organizácia i obsah vzdelávania boli vynikajúce, premyslené a s logickou postupnosťou. Kurz bol veľmi dobre zvládnutý a infomrácie boli pre účastníkov veľmi prínosné. 
Lektorka má výborné komunikačné zručnosti, odborné vedomosti vysvetľuje zrozumiteľným spôsobom, dokáže pohotovo a ľudsky reagovať. Od začiatku kurzu navodila veľmi príjemnú atmosféru, správala sa veľmi profesionálne, technická stránka kurzu bola zvládnutá výborne. Snažila sa kurz maximálne prispôsobiť našim potrebám. Zodpovedala všetky otázky a trpezlivo nás navigovala počas celého priebehu kurzu. 
V rámci kurzu bol vyčlenený dostatočný priestor na teóriu a taktiež na praktické ukážky. Výborné a veľmi praktické s množstvom užitočných tipov. Kurz bol zaujímavý a dynamický. 

Ing. Rudolf Mičuda
konateľ spoločnosti
CWT METAL, s.r.o. 

                                                                                                    

 

 

Poskytnuté služby spoločnosti eAkademy boli od začiatku na vysokej úrovni. Komunikácia aj prístup zamestnancov, v neposlednom rade aj školiteľa bola veľmi príjmená.
Naši zamestnanci spätnou internou väzbou vyjadrili spokojnosť, ocenili humor aj priateľský prístup školiteľa. 
Do budúcnosti sa tešíme na spoluprácu a eAkademy odporúčame. 

Adriana Pilná 
HR generalista
MSM Services, s.r.o. 

Naša spoločnosť bola školením v obasti vzdelávania MS Excel nadmieru spokojná. Odporúčame spoluprácu so spoločnosťou eAkademy, nakoľko je školenie na vysokej úrovni a prispôsobené požiadavkám zákazníka. Vyzdvihujeme výbornú komunikáciu lektora, ktorý individuálne pristupoval k potrebám účastníkov školenia. 

 

Ing. Milan Fecko 
riaditeľ a.s.
Zlieváreň SEZ Krompachy a.s.

                                                                                                    

 

 

So spoločnosťou eAkademy, s.r.o., sme začali spoluprácu pred dvoma rokmi. Hoci hneď na začiatku spolupráce to začínajúca pandemická situácia skomplikovala firma eAkademy efektívne dokázala splniť naše požiadavky a všetky plánované školenia sa presunuli do online rozhrania, čo na kvalite školení absolútne neubralo, práve naopak, zamestnanci si proces a priebeh veľmi pochvaľovali. 
Rozhodne sme so službami boli veľmi spokojní, školitelia našich zamestnancov boli vždy príjemní, dobre naladení a v prípade nejasností, vždy ochotní vysvetliť nejasnosti. 
Veríme, že v blízkej budúcnosti služby využijeme opätovne na zvyšovanie kvalifikácie našich zamestnancov. 

Ing. Peter Friedmann 
CEO, predseda predstavenstva
PROSIGHT Slovensko a.s.

Zamestnanci našej spoločnosti niekoľkokrát absolvovali školenia, ktoré pre nás realizovala spoločnosť eAkademy. 
Išlo primárne o počítačové zručnosti v oblasti MS Excel. 
Nakoľko sme boli spokojní po absolvovaní prvých modulov, v prípade potrieb o vzdelávanie v tejto oblasti sa vraciame k eAkademy. 
Kolegovia vyzdvihujú predovšetkým efektivitu školenia a maximálne možné praktické precvičovanie preberaného obsahu. Pozitívne hodnotia aj možnosť vrátiť sa k danému učivu a upevňovať si tak naučené. 
Spoločnosť eAkademy preto odporúčame aj ostatným. 

Mgr. Silvia Hyžová
HR manager
Zeppelin SK s.r.o.

                                                                                                    

 

 

V spolupráci so spoločnosťou eAkademy sme plánovali niekoľko kôl MS Excel školení pre našich zamestnancov. Oceňujeme komunikáciu so spoločnosťou, timemanagement, priebeh školení a kvalitu prezentačných zručností školiteľa. 

Mgr. Lucia Laczkó, PhD.
HR Generalist
IEE Sensing Slovakia s.r.o.

Chceli by sme vyjadriť spokojnosť so spoločnosťou eAkademy, s.r.o., ktorá nám poskytuje vzdelávanie v programe MS Excel. Prístup lektora je profesionálny po všetkých stránkach a veríme, že budeme môcť absolvovať aj ďalšie školenia. Spoločnosť eAkademy, s.r.o. odporúčam, nakoľko nám pomáha zvýšiť efektivitu našich zamestnancov.

Mgr. Silvia Dzugasová
HR Generalist
Premac, spol. s r.o.
                                                                                                    

 

 

Chceli by sme vyjadriť našu spokojnosť so školením MS Excel, ktoré ste pripravili pre našich zamestnancov.
Školenie nám poskytlo nástroje na zrýchlenie práce v Exceli a zlepšilo naše schopnosti. Zamestnanci ocenili, že lektor nie je len odborníkom v oblasti Excelu, ale aj skvelým komunikátorom. Jeho individuálny prístup a schopnosť vysvetliť konkrétne techniky pre rýchlejšiu prácu v Exceli umožnil okamžite začať využívať nové nástroje. Posúdili sme to ako veľké zlepšenie v našich schopnostiach a produktivite. 
Celkovo môžeme s pokojným svedomím odporučiť toto školenie každej spoločnosti, ktorá hľadá efektívne a výsledkovo orientované školenie v oblasti práce s Excelom. 
Ďakujeme a tešíme sa na budúcu spoluprácu. 

Ing. Renáta Hanusková 
prokurista
AGRO CS Slovakia, a.s.

Školenie bolo na veľmi vysokej úrovni. Odporúčam ho hlavne kvôli profesionalite, neformálnosti a rozsiahlým znalostiam prednášajúceho a forme akou je školenie vedené. Lektor bol výborný a obsah školenia tiež. Určite by som eAkademy odporučila ostatným firmám, ktoré majú záujem o školenia Excel. 

Ing. Kristína Šabo
HR manažér 
eD systém a.s.
                                                                                                    

 

 

Účastníci všech seminářů hodnotili pozitivně nejen vysokou odbornou úroveň znalostí lektora, ale i vtipný a zajímavý způsob prezentace, která zaručila pozornost všech účastníků běhen celého školení.
Spolupráci s Vaší společností, Váš profesionální a vstřícný přístup k účastníkům školení hodnotím velmi kladne.

Bc. Radka Dluhá
HR Manager
EDYMAX Personal Management SE

Účastníci školenia aj vedenie našej spoločnosti bolo vždy spokojné s vysokou kvalitou lektora, školiacimi materiálmi aj obsahovou náplňou kurzov. Služby eAkademy vrelo odporúčam.

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD.
výkonný riaditeľ
GARANT PARTNER PLUS

 

Poskytnuté služby v rámci realizácie programu vzdelávania boli na vysokej profesionálnej úrovni. Účastníci programu svojim hodnotením - spätnou väzbou vyjadrili vysokú spokojnosť s rozsahom, obsahom a precíznym prístupom lektorov, vrátane organizačného a technického zabezpečenia vzdelávacej aktivity zo strany dodávateľa.

Ing. Katarína Machálková
personálna manažérka
Marius Pedersen, a.s.

Na spolupráci so spoločnosťou eAkademy oceňujem osobný  prístup s ktorým som sa stretla v priebehu výberového konania a neskôr aj pri príprave školenia.
Školenie samotné bolo pripravované s dôrazom na individuálne potreby zamestnancov, oceňujem flexibilitu a angažovanosť pri komunikácii.
školiteľ prispel okrem odborných vedomostí aj veľkou trpezlivosťou. Samozrejmosťou bol aktívny prístup individuálnym potrebám úastníkov školenia a prispôsobenie obsahu školenia.
Naša spoločnosť je so spoluprácou nadmieru spokojná.

Ing. Zuzana Tvrdá
Špecialista Útvaru ľudských zdrojov
Ryba Žilina, spol. s r.o.

Spoločnosť eAkademy, s.r.o. je náš partner v oblasti vzdelávania počítačových zručností pre dospelých. Absolvovali sme množstvo školiacich dní kde nám profesionálne pripravení lektori odovzdali informácie a hlavne nás prakticky naučili využívať naplno program MS Excel. Ich prístup bol vysoko profesionálny po všetkých stránkach a už teraz sa tešíme na budúce školenia. Spôsob a forma školení so spoločnosťou eAkademy, s.r.o. je nezameniteľná a vrelo ju odporúčam všetkým, ktorí dbajú na vysokú úroveň vzdelávania vlastných zamestnancov.

Ing. Michal Štubňa
personálny riaditeľ
GIMAX Group Púchov

Na spolupráci so spoločnosťou eAkademy, s.r.o. vyzdvihujem osobný prístup a výbornú komunikáciu v priebehu riešenia prípav školení.
Samotné školenie bolo zabezpečené na vysokej úrovni a prispôsobené požiavkám klienta. Oceňujem prístup lektora k individuálnym potrebám zamestnancov. Lektor poskytol mnoho užitočných rád a informácií k obsahu školenia.

Naša spoločnosť je so spoluprácou s firmou eAkademy, s.r.o. Liptovský Mikuláš nedmieru spokojná a ďalej odporúčame využívať ich školenia v oblasti vzdelávania v MS Office.

Ing. Martin Ficek
SR HR Generalist
IAC Group (slovakia), s.r.o.

Spoluprácu s dodávateľom hodnotím veľmi pozitívne od začiatku – dodržanie zmluvy, následnú dohodu a komunikáciu s konateľmi spoločnosti a obchodným manažérom počas obdobia školení, dochvíľnosť a spolupráca s lektorom.

Školenia sa u nás vo firme konali týždenne, celkovo sa preškolilo okolo 160 zamestnancov, školenia boli organizované efektívne a následne realizácia ďalšieho vzdelávania prostredníctvom e- portálu /e- learningu. Feedback od zamestnancov bol pozitívny.

Verím v perspektívu ďalšej spolupráce v nasledujúcom období.

Zuzana Jaščurová
IP, Training and Communication Coordinator
U-Shin Slovakia s. r. o.