Referencie

petr-vsetecka-ptbok-261x300Účastníci školenia aj vedenie našej spoločnosti bolo vždy spokojné s vysokou kvalitou lektora, školiacimi materiálmi aj obsahovou náplňou kurzov.
V našom integrovanom systéme manažérstva kvality (ISO 9001+14001+10006) má spoločnosť eAkademy ako náš dodávateľ pridelenú známku najvyššej spokojnosti a spoľahlivosti „A“.Služby eAkademy vrelo odporúčam.

doc. Ing. Petr Všetečka, PhD. – výkonný riaditeľ
GRARANT PARTNER PLUS, s.r.o.

 

 

Naše najvýznamnejšie dodávky:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Dodaný vzdelávací portál iTrivio Professional pre tvorbu elektronických kurzov a zabezpečenie online vzdelávania 2700 príslušníkov HaZZ SR, operátorov linky 112.
FPT Slovakia s.r.o. (pôvodne RWE IT)
Dodaný vzdelávací portál iTrivio pre tvorbu elektronických kurzov a zabezpečenie online vzdelávania. Dodané elektronické manažérske a počítačové kurzy.
Rozhlas a televízia Slovenska
Vypracovaný komplexný vzdelávací program „Televízne IT minimum“. Návrh školiacich materiálov, vzdelávacích príkladov a vzorových prípadových štúdií. Dodané elektronické kurzy.
Hella Slovakia Front Lighting s.r.o.
Dodané elektronické kurzy. Vzdelávanie projektových manažérov v riadení projektov pomocou MS Project. Realizované prezečno-dištančné vzdelávanie prostredníctvom portálu www.vzdelavaciportal.sk
BEKAERT HLOHOVEC, a.s.
Prezenčné vzdelávanie MS Office. Dodané elektronické kurzy.
Magneti Marelli Slovakia s.r.o.
Prezenčné vzdelávanie MS Office + programovanie vo VBA.
LiV-EPI, s.r.o.
Vzdelávanie projektových manažérov v obsluhe SW Microsoft Project.

Referencie tímu pred vznikom spoločnosti

 • elektronickekurzy.sk, s.r.o. – vývoj e-learning portálu
 • Whirlpool Poprad – dodávka vzdelávacieho portálu
 • Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky – prenájom vzdelávacieho portálu a kombinovaná forma vzdelávania
 • VUC BB – vytvorenie akreditovaného kurzu Tvorca elektronických kurzov. Inštalácia 10 vzdelávacích portálov na desiatich školách
 • SOU Hutnícke – 2005 (prvý vzdelávací portál pre strednú školu v SR)
 • Ministerstvo hospodárstva SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí
 • Ministerstvo školstva SR
 • Ministerstvo životného prostredia SR
 • Rozhlas a televízia Slovenska
 • Bratislavský samosprávny kraj
 • Mestský úrad L. Mikuláš,
 • Mestský úrad Svidník
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika
 • Syráreň Bel Michalovce,
 • OBUV špeciál (JAS) Bardejov
 • Thorma Fiľakovo
 • Ferona Žilina