eAkademy Blog

Vhodný priestor je základ dobrého školenia

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

MS Excel - vytvorenie plánovacieho kalendára na celý rok (za pár minút).

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Udržanie vedomostí po školení

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Aké dávať odstupy medzi školeniami.

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Prečo sme zrušili 4 hodinové školenia ?

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Prečo je 10 účastníkom maximum.

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Kedy vzdelávať interným a kedy externým lektorom

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Ušetrite 90% času pri formátovaní špecifickej tabuľky.

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

MS Excel: Menu v bunke, podmienené formátovanie celého riadku a vlastný formát "kusy".

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Zabudnime na 90 minútové vzdelávanie. Alebo: Prečo je prestávka dôležitá.

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Prečo „trhať“ školenia Power BI a MS Project na 2 časti

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Keby robiť prezenčné a kedy
on-line školenia

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Prečo nerobiť  DVOJdňové školenia

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Funkcia v Exceli: Text na stĺpce

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

Rozdelenie účastníkov školení do skupín.

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

MS Project: Vloženie kalendára do počítača

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

MS Project: Deaktivácia úloh, riešenie rôznych variant projektu

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

MS Project: väzby medzi úlohami

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac

MS Project: formátovanie ganttovho diagramu

Autor: Peter Lojdl

Čítať viac