MS Project - Deaktivácia úloh, riešenie rôznych variant projektu

Autor: Peter Lojdl

Ako dnes riešite situácie, keď neviete či nejaká úloha bude alebo nebude v projekte? Alebo, ak máme viac variant projektu? Neviete urobiť plán a odhadnúť potrebné zdroje /finančné, materiálové, pracovné/. Samozrejme, investor chce vedieť kedy a za aké peniaze naplníte ciele projektu. Poznáte to… 🙂

Ja osobne som sa veľmi veľakrát dostal do takejto situácie. Musel som používať niekoľko súborov MS Project, ako varianty riešenia. Od verzie 2010 však má pre nás Microsoft  super riešenie. Existuje možnosť deaktivovať úlohy. Aj sumárne. Microsoft Project  v takom prípade neberie úlohu do úvahy a počíta, akoby tam vôbec nebola. Pozor, pri takomto kroku sa deaktivujú aj väzby k danej úlohe!

Tento postup sa dá použiť aj pri plánovaní variant projektu. Postupne môžete deaktivovať nevhodné varianty a namodelovať si projekt. Nezabudnite na správne plánovanie časových rezerv!

Peter Lojdl, MBA
certifikovaný projektový manažér IPMA C
Článok bol publikovaný aj na  www.projektoveriadenie.sk

Iné články