Rozdelenie účastníkov školení do skupín.

Autor: Peter Lojdl

Počas detailného plánovanie vzdelávania potrebujú často firmy pomôcť pri rozdelení účastníkov do skupín. V mnohých spoločnostiach dostávajú manažéri rozvoja ľudských zdrojov od iných úsekov len hrubé požiadavky na vzdelávanie. Napríklad: „Potrebujeme naučiť 40 ľudí MS Excel“ alebo „18 ľudí na MS Project“. Pokiaľ by sa jednalo o vzdelávanie úplných začiatočníkov, tak by to bolo ľahké. Jednoducho by šli na školenie a vzdelávali sa. Ale, ktorá firma už má dnes úplných začiatočníkov? Žiadna. Všetci už niečo vedia. Používajú program, majú určité skúsenosti, dobré, a aj zlé návyky.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Práve preto je vhodné rozdeliť účastníkov do skupín podľa vstupných (dnešných) vedomostí.  Zabezpečí sa tak vyššia úroveň vzdelávania.  Aké postupy na takéto delenie existujú:

Samohodnotenie (dotazník)

Najlacnejšie riešenie aké len existuje. Zamestnancom sa sprístupnia dotazníky. Tí odpovedia pravdivo na otázky typu: „Viete naformátovať bunku v MS Excel tak, aby bolo číslo zobrazené v mene EURo na 1 desatinné miesto?“ alebo „Viete v MS Project pridať k úlohe pracovný zdroj s inými ako štandardnými nákladmi?“.

Takého riešenie je vhodné ak potrebujete veľmi rýchlo „otestovať“ veľké množstvo ľudí. Je však nepresné a jeho výpovedná hodnota je veľmi nízka. Samozrejme, ak máte uvedomelých zamestnancov, ktorý presne zodpovedajú čo vedia a nevedia tak to môžete vyskúšať. Určite Vám ho ale neodporúčame použiť ako nástroj na rozdelenie účastníkov do skupín.

Test na pracovisku (bez dozoru)

Účastník dostane e-mailom zadanie a pracovný súbor. Tento súbor postupne upraví podľa zadania a výsledok svojej práce pošle lektorovi e-mailom. Je veľmi dôležité, aby zadanie bolo jasné a pritom stručné. Aby účastník presne vedel  čo má urobiť.Táto forma testovania je najobľúbenejšia pri väčšom množstve účastníkov. Využívajú ju hlavne spoločnosti, ktoré potrebujú otestovať veľa ľudí, v krátkom čase a za nízke náklady.

Test v učebni (test s dozorom)

Budúci účastníci vzdelávania sú pozvaní do školiacej miestnosti. Dostanú písomné zadanie a v počítači majú pracovné súbory. Tie postupne upravujú a pod dozorom lektora postupne prechádzajú celým testovacím procesom.  Doba testovania je asi 60 minút na 1 testovaný software. Veľkosť testovanej skupiny určuje kapacita školiace miestnosti. Táto forma testovania prináša presné výsledky pri dostupných nákladoch.

Test na pracovisku (jeden lektor na jedného testovaného)

Poslednou formou testu je test priamo s daným účastníkom budúceho vzdelávania. Lektor sa celú jednu hodinu venuje len  jednému človeku a postupne mu zadáva úlohy. Na základne jeho práce a postupov, ktoré zvolil je zaraďovaný do vzdelávacieho procesu. Táto forma vzdelávania je najpresnejšia, a súčasne najnákladnejšie. Využívajú ju hlavne manažéri, ktorých čas príliš drahý, aby sa zúčastňovali testovania.

Výsledkom vstupného testovania je „tabuľka vedomostí“

Práve táto tabuľka presne popisuje čo daný zamestnanec ovláda a čo sa potrebuje doučiť. Na základe výsledkov testov sa zaradí na vzdelávanie alebo sa naň nezaradí.
 

Peter Lojdl, MBA
Hlavný lektor, certifikovaný projektový manažér IPMA C
Článok bol publikovaný aj na  www.projektoveriadenie.sk

Iné články

Už 27.8.2020 vás naučíme ako efektívne riadiť projekty

Online školenie MS Project I
Všetky slovenské sviatky až do roku 2025.

Plánované ONLINE školenia:

Kontingenčné tabuľky

Online školenie