Team Industries

Pracovné súbory pre modulové vzdelávanie MS Excel

 

  1. MS Excel 2010 SK: úvod (4 hodiny)
  2. MS Excel 2010 SK: jednoduché výpočty (4 hodiny)
  3. MS Excel 2010 SK: zložitejšie výpočty, práca s hárkami (4 hodiny)
  4. MS Excel 2010 SK: práca s rozsiahlymi tabuľkami (4 hodiny)
  5. MS Excel 2010 SK: kontingenčné tabuľky a zložité grafy (4 hodiny) M5-kontingencne-tabulky
  6. MS Excel 2010 SK: vstupné údaje a prepojené zošity (4 hodiny)
  7. MS Excel 2010 SK: zložitejšie funkcie (4 hodiny)
  8. MS Excel 2010 SK: zložité funkcie (4 hodiny)
  9. MS Excel 2010 SK: práca s makrom (4 hodiny)
Až na záver školenia:

Na záver