MS Excel

Školenie Microsoft Excel 2010/2013/2016

Formy vzdelávania (podľa dohody):
· prezenčné modulové (s lektorom v učebni)
· kombinované školenie (prezenčné školenie + eKurz)
· eKurz (elektronický kurz – samoštúdium, len verzia 2010)
· Dištančné – vzdelávanie cez internet (konzultácie jeden na jedného)

Miesto školenia:
· územie SR, po vzájomnej dohode

Prezenčné školenie. Doba vzdelávania v rámci jedného vzdelávacieho dňa je 4 hodiny.  Návrh vychádza z poznatku, že frekventanti dokážu vnímať nové veci maximálne v dobe 4-6 hodín denne. Dlhšie vzdelávanie by sa stalo neefektívne. Navyše takto dokážeme vzdelávať 2 skupiny (20 osôb) v rámci jedného dňa. Prvá skupina predpoludním a druhá popoludní.

Viac informácií 0905/ 318 334 asistent@eakademy.sk

Osnova školenia:

 

Osnova školenia MS Excel

 

 1. MS Excel 2010 SK: úvod (4 hodiny)
 • Začíname pracovať s programom Excel
 • Vkladanie a úprava údajov
 • Základné nastavenia a pohyb v hárkoch zošita
 • Výber oblastí
 • Premiestnenie a kopírovanie buniek a obsahu buniek
 • Vkladanie a odstraňovanie častí hárka
 • Formátovanie buniek a textu
 • Formát čísla – mena, percento, dátum
 • Formátovanie pomocou galérie štýlov
 • Práca so súbormi a oknami
 • Tlač menších tabuliek 
 1. MS Excel 2010 SK: jednoduché výpočty (4 hodiny)
 • Možnosti kopírovania, rady a zoznamy
 • Výpočty pomocou tlačidla Suma, Priemer, Minimum, Maximum
 • Vytváranie vlastných vzorcov
 • Vytvorenie grafu
 • Formátovanie grafu
 • Tlač tabuľky s grafom
 • Základné nastavenie programu Excel
 1. MS Excel 2010 SK: zložitejšie výpočty, práca s hárkami (4 hodiny)
 • Relatívne a absolútne adresovanie
 • Pokročilejšie formátovanie buniek
 • Príkazy Prejsť na, Hľadať a Nahradiť
 • Vlastnosti zošita
 • Práca s hárkami
 • Zabezpečenie zošita
 • Zabezpečenie buniek
 1. MS Excel 2010 SK: práca s rozsiahlymi tabuľkami (4 hodiny)
 • Rozsiahla tabuľka na monitore
 • Tlač rozsiahlejších tabuliek
 • Triedenie dát
 • Automatický filter
 • Prehľady a súhrny
 1. MS Excel 2010 SK: kontingenčné tabuľky a zložité grafy (4 hodiny)
 • Kontingenčná tabuľka (Pivot table)
 • Úprava kontingenčnej tabuľky
 • Kontingenčný graf
 • Pokročilejšie úpravy grafov – graf s dvomi osami
 1. MS Excel 2010 SK: vstupné údaje a prepojené zošity (4 hodiny)
 • Overenie zadávaných údajov
 • Podmienené formátovanie
 • Komentáre
 • Prepojené zošity
 1. MS Excel 2010 SK: zložitejšie funkcie (4 hodiny)
 • Funkcie IF, COUNTIF, SUMIF
 • Funkcie z kategórie Dátum a čas
 • Funkcie pracujúce s textovými reťazcami
 • Finančné funkcie
 • Zdieľanie zošitov, sledovanie zmien
 1. MS Excel 2010 SK: zložité funkcie (4 hodiny)
 • Definovanie a používanie názvov
 • Vytváranie formulárov
 • Vyhľadávanie v tabuľkách pomocou funkcií
 • Riešiteľ
 • Tabuľky údajov a hľadanie riešenia
 • Štatistické metódy a funkcie
 1. MS Excel 2010 SK: práca s makrom (4 hodiny)
 • Pojem makro
 • Záznam makra
 • Editácia makra
 • Použitie makra
 • Spúšťanie makra
 • Zobrazenie a úprava jednoduchého VBA kódu
 1. MS Excel 2010 SK: programovanie (5 dní)
 • (individuálny program podľa potreby zákazníka)
 • Štandardné vzdelávanie v rozsahu 5 dní