Školenie Microsoft Excel 2010/2013/2016

Školenie Microsoft Excel 2010/2013/2016
Formy vzdelávania (podľa dohody):
· prezenčné modulové (s lektorom v učebni)
· kombinované školenie (prezenčné školenie + eKurz)
· eKurz (elektronický kurz – samoštúdium, len verzia 2010)
· Dištančné – vzdelávanie cez internet (konzultácie jeden na jedného)

Miesto školenia:
· územie SR, po vzájomnej dohode

Prezenčné školenie. Doba vzdelávania v rámci jedného vzdelávacieho dňa je 4 hodiny.  Návrh vychádza z poznatku, že frekventanti dokážu vnímať nové veci maximálne v dobe 4-6 hodín denne. Dlhšie vzdelávanie by sa stalo neefektívne. Navyše takto dokážeme vzdelávať 2 skupiny (20 osôb) v rámci jedného dňa. Prvá skupina predpoludním a druhá popoludní.

Viac informácií 0905/ 318 334 asistent@eakademy.sk

 

Osnova školenia MS Excel

 

MS Excel 2010 SK: úvod (4 hodiny)
Začíname pracovať s programom Excel
Vkladanie a úprava údajov
Základné nastavenia a pohyb v hárkoch zošita
Výber oblastí
Premiestnenie a kopírovanie buniek a obsahu buniek
Vkladanie a odstraňovanie častí hárka
Formátovanie buniek a textu
Formát čísla – mena, percento, dátum
Formátovanie pomocou galérie štýlov
Práca so súbormi a oknami
Tlač menších tabuliek 
MS Excel 2010 SK: jednoduché výpočty (4 hodiny)
Možnosti kopírovania, rady a zoznamy
Výpočty pomocou tlačidla Suma, Priemer, Minimum, Maximum
Vytváranie vlastných vzorcov
Vytvorenie grafu
Formátovanie grafu
Tlač tabuľky s grafom
Základné nastavenie programu Excel
MS Excel 2010 SK: zložitejšie výpočty, práca s hárkami (4 hodiny)
Relatívne a absolútne adresovanie
Pokročilejšie formátovanie buniek
Príkazy Prejsť na, Hľadať a Nahradiť
Vlastnosti zošita
Práca s hárkami
Zabezpečenie zošita
Zabezpečenie buniek
MS Excel 2010 SK: práca s rozsiahlymi tabuľkami (4 hodiny)
Rozsiahla tabuľka na monitore
Tlač rozsiahlejších tabuliek
Triedenie dát
Automatický filter
Prehľady a súhrny
MS Excel 2010 SK: kontingenčné tabuľky a zložité grafy (4 hodiny)
Kontingenčná tabuľka (Pivot table)
Úprava kontingenčnej tabuľky
Kontingenčný graf
Pokročilejšie úpravy grafov – graf s dvomi osami
MS Excel 2010 SK: vstupné údaje a prepojené zošity (4 hodiny)
Overenie zadávaných údajov
Podmienené formátovanie
Komentáre
Prepojené zošity
MS Excel 2010 SK: zložitejšie funkcie (4 hodiny)
Funkcie IF, COUNTIF, SUMIF
Funkcie z kategórie Dátum a čas
Funkcie pracujúce s textovými reťazcami
Finančné funkcie
Zdieľanie zošitov, sledovanie zmien
MS Excel 2010 SK: zložité funkcie (4 hodiny)
Definovanie a používanie názvov
Vytváranie formulárov
Vyhľadávanie v tabuľkách pomocou funkcií
Riešiteľ
Tabuľky údajov a hľadanie riešenia
Štatistické metódy a funkcie
MS Excel 2010 SK: práca s makrom (4 hodiny)
Pojem makro
Záznam makra
Editácia makra
Použitie makra
Spúšťanie makra
Zobrazenie a úprava jednoduchého VBA kódu
MS Excel 2010 SK: programovanie (5 dní)
(individuálny program podľa potreby zákazníka)
Štandardné vzdelávanie v rozsahu 5 dní