MS Excel: text na stĺpce

Organizácie musia spracovávať veľké množstvo dát. Nasadzujú masívne informačné systémy, ktoré im ich spracovávajú a chránia. Čo ale môžeme urobiť, ak potrebujeme iný „pohľad“ na dáta ako ponúka veľký podnikový informačný systém? Vtedy nás môže potešiť MS Excel a jeho funkcia „Text na stĺpce“. V príklade si ukážeme ako upraviť dáta, ktoré získate napríklad zo SAPu.

Krátky vide návod popisuje možné využite funkcie Text na stĺpce:

Vo videu je návod ako z exportovaného súboru urobíme tabuľku

Aj túto problematiku riešime na školeniach MS Excel.