PO

Pracovné súbory pre modulové vzdelávanie MS Excel

 1. MS Excel Modul 1 : úvod (4 hodiny) M1-rozpocet.xlsx
 2. MS Excel Modul 2 : jednoduché výpočty (4 hodiny) M2-nákupy.xlsx
 3. MS Excel Modul 3 : zložitejšie výpočty, práca s hárkami (4 hodiny) M3 zamestnanci.xlsx
 4. MS Excel Modul 4 : práca s rozsiahlymi tabuľkami (4 hodiny) M4-rozsiahle-tabuľky.xlsx
 5. MS Excel Modul 5 : kontingenčné tabuľky a zložité grafy (4 hodiny) M5-kontingencne-tabulky.xlsx
 6. MS Excel Modul 6 : vstupné údaje a prepojené zošity (4 hodiny) M6 Overenie dát.xlsx M6 – doplnok.xlsx
 7. MS Excel Modul 7 : zložitejšie funkcie (4 hodiny)
  M7 funkcie.xlsx
 8. MS Excel Modul 8 : zložité funkcie (4 hodiny)
  M8.xlsx
 9. MS Excel Modul 9 : práca s makrom (4 hodiny)
  M9 makra.xlsx
Až na záver školenia:

Na záver