Kapustnicové školenia

V mesiaci december sa vždy stretávame s požiadavkou na zabezpečenie tzv.kapustnicového školenia. Hlavne firmy s celoštátnou pôsobnosťou sa snažia efektívne využiť cestovné náklady a spojiť vzdelávanie s neformálnym programom. Obyčajne sa takto vzdelávajú obchodníci, reprezentanti firiem, či pracovníci pobočiek. Najčastejšie sa jedná o školenia vyšších funkcií MS Excel alebo tvorby prezentácií v PowerPointe. Už výnimočnejšie sa riešia prípadové štúdie v programe MS Project.

V pri každom kapustnicovom školení treba dodržať určité zásady:

 • Vopred dohodnutá osnova školenia. Stalo sa nám, že účastníci prišli na školenie s predstavou, že za 4 hodiny sa naučia celý Word. S personálnym oddelením sme mali veľmi jasne definované témy, ale niektorým účastníkom sa dostala skreslená informácia.
 • Správne vytvorenie školiacich skupín. Rozdelenie účastníkov podľa firemných oddelení je síce pohodlné, ale nemusí byť ideálne. Lepším riešením je vytvorenie  homogénnejšej skupiny s podobnými vstupnými vedomosťami a rovnakými cieľmi vzdelávania.
 • Včasný príchod na školenie. V jednej spoločnosti sme mali školiť dvojfázovo. Jedna skupina predpoludním a druhá popoludní. Od 8,00 sme mali prvú skupinu a od 12,30 druhú skupinu. Časť účastníkov prvej skupiny prišla až o 10,00 hod., takže meškali 2 hodiny. Prišli neskoro a ešte rušili skupinu svojimi zážitkami z cesty…
 • Zabezpečenie pokoja pre vzdelávanie. Keď sa vzdeláva, tak sa vzdeláva. Kapustnica začína až po školení. Počas vzdelávania sa venujem téme, a nie iným pracovným rozhovorom alebo zábave.
 • eKurz ako podpora – zákazníkom odporúčame ku každému školeniu zakúpiť frekventantom aj eKurz. Je to ideálne na zopakovanie si témy a udržanie znalostí.

Aké školenia odporúčame zrealizovať „kapustnicovým“ spôsobom?

Po dobrej príprave (obsah, termíny, ciele, informovanie skupiny) by sme odporúčali zrealizovať niektorú z týchto oblastí:

 • MS Excel – kontingenčné tabuľky a grafy, zabezpečenie zošita, prepočty medzi viacerými hárkami,
 • MS Excel – vzorce a grafy, prehľady a súhrny, práca s databázou, textové funkcie,
 • MS Excel – vzorce, práca s databázou, textové a vyhľadávacie funkcie, práca s hárkami,
 • MS Word – automatický obsah, sledovanie zmien v dokumentoch, práca s dlhým dokumentom, hromadná korešpondencia,
 • MS PowerPoint – príprava prezentácie, animácie a prechody, interaktívne funkcie, multimediálne funkcie (vloženie videa a zvukov)
 • Prezi (pozor, je potrebné kvalitné internetové pripojenie), príprava prezentácie, Automatická cesta prezentácie, vkladanie objektov a videí

Jedno z kapustnicových školení sme zrealizovali aj pre spoločnosť Actavis. Vzdelávanie sa konalo vo Vysokých Tatrách. Cieľovou skupinou boli pracovníci marketingu a medicínski reprezentanti z celého Slovenska. Účastníci boli presní, jasne informovaní, zodpovední ku vzdelávaniu. Skvelá práca personálneho oddelenia!