Zeppelin

Prístup k elektronickým kurzom

Prihlasovacie meno je Vaša emailová adresa v tvare meno.priezvisko@zeppelin.com
Prihlasovacie heslo Vám prišlo emailom.


e-learning portál:  prístup k elektronickým kurzom

Pracovné súbory pre modulové vzdelávanie MS Excel

 1. MS Excel 2016 SK: úvod (4 hodiny)
 2. MS Excel 2016 SK: jednoduché výpočty (4 hodiny)
 3. MS Excel 2016 SK: zložitejšie výpočty, práca s hárkami (4 hodiny)
  M3 zamestnanci.xlsx
 4. MS Excel 2016 SK: práca s rozsiahlymi tabuľkami (4 hodiny)
  M4-rozsiahle-tabuľky.xlsx
 5. MS Excel 2016 SK: kontingenčné tabuľky a zložité grafy (4 hodiny)
  M5-kontingencne-tabulky.xlsx
 6. MS Excel 2016 SK: vstupné údaje a prepojené zošity (4 hodiny)
 7. MS Excel 2016 SK: zložitejšie funkcie (4 hodiny)
 8. MS Excel 2016 SK: zložité funkcie (4 hodiny)
 9. MS Excel 2016 SK: práca s makrom (4 hodiny)

Až na záver školenia:

Na záver