Zaradenie do newslettra RH

Róbert Hlásny,

pre každý kontakt, kde sme získali súhlas so zasielaním newslettra vypíšeme tento formulár:

Po odoslaní sa dáta prenesú do databázy  a budú pripravené pre ďalšie spracovanie