Zaradenie do newslettra

Štefan Onofrej,

pre každý kontakt, kde sme získali súhlas so zasielaním newslettra vypíšeme tento formulár:

Po odoslaní sa dáta pre nesú do databázy  a budú pripravené pre ďalšie spracovanie