Naučte sa Hromadne a efektívne spracovávať dáta v Power Query

Informácie o školení

Cena 390,00€

Trvanie 1 deň.

Certifikát

Počas školenia sa naučíte:

 • Úvod do Power Query
  Vysvetlenie Power Query, Sprístupnenie Power Query
 • Naformátovaná tabuľka
  Úvod do práce s naformátovanou tabuľkou, Úprava naformátovanej tabuľky
 • Import a úprava dát prostredníctvom Power Query
  • Hromadný import (aj veľkých) dát (súbory .xlsx, .csv, .txt, z webu, z databázy Access, SQL a pod.) • Hromadná úprava údajov prostredníctvom Power Query editora • Zoznam dotazov a ich základná úprava prostredníctvom Editora dotazov • Prepojenie heterogénnych dát prostredníctvom zlučovania a pripájania údajov (náhrada VLOOKUP);  2 tabuliek  viacerých tabuliek • Úvod do jazyka Power Query M;  Syntax jazyka  Základné funkcie na spájanie údajov, zmena formátov údajov, výpočty
 • Generovanie kontingenčnej tabuľky z Power Query a ďalšie spracovanie prostredníctvom kontingenčnej tabuľky
 • Praktické ukážky a úlohy v Power Query

Máte záujem o školenie? Neváhajte a zaregistrujte sa ešte dnes.

Počet miest je limitovaný.

V prípade, že máte akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

+421 905 318 334
asistent@eAkademy.sk