iTrivio

Prinášame Vám moderný vzdelávací portál, s ucelenou sadoitriviou funkcií pre management vzdelávania (LCMS+LMS). Základnou ideovou vlastnosťou iTrivio je užívateľská prívetivosť a jednoduchosť. Jednoduchosť pri tvorbe kurzov a testov ako aj pri ich štúdiu.

Vzdelávací portál iTrivio tak celkom jedinečne pokrýva celý cyklus procesu vzdelávania:

 • príprava výučbových materiálov,
 • štúdium,
 • overenie získaných znalostí,
 • výsledky.

Vzdelávací portál iTrivio zaisťuje:

tech Podporu všetkých bežných prehliadačov + mobilných technológií (iPhone, iPad, Android)
mat Tvorbu výučbových materiálov priamo alebo importovaním z formátov Microsoft Office, Open Office alebo SCORM
test Tvorbu testov. Môžete si vybrať z 10+1 typov otázok, alebo generovať rôzne varianty testov.
 ytflash Ku kurzom a testom môžete vkladať obrázky, audio a video súbory, vrátane technológie Flash a YouTube.
report Automatické generovanie podrobných reportov a testov. Získate tak rýchlu evidenciu a dokumentáciu vykonaných kurzov a testov individuálneho študenta ako aj celej skupiny (triedy).
admin Jednoduchá administrácia – študentské účty môžete hromadne naimportovať z MS Excel, spravovať ich, grupovať a rozosielať pozvánky k výučbovým materiálom.

… vieme viac ako ostatní!

 • „Newsfeed“ – stránka aktualít, informujúcich o akejkoľvek aktivite v iTriviu (odovzdanie testu, nový príspevok vo fóre at.)
 • súbory na stiahnutie priamo v texte
 • slovníček pojmov
 • vytváranie reťazcov vzájomné podmienenie kurzov a testov
 • podrobné nastavenia parametrov pre splnenie testu (časový, bodový limit, pokusy a desiatky ďalších nastavení testov)
 • zálohovanie zmien na všetkých stránkach a možnosť návratu k ľubovoľnej verzii
 • originálne farebné skiny prehrávača a customizácie vzhľadu aplikácie
 • certifikáty vo formáte .pdf
 • a veľa ďalšieho…