Školenie Microsoft Excel

Program Microsoft Excel je veľmi účinným nástrojom pre rôzne výpočty a spracovanie dát. Preto je toto školenie jedno z najžiadanejších školení u nás. Realizujeme ho u našich zákazníkov po celom Slovensku. Od majstrov vo výrobe až po top manažment firiem. Školenie MS Excel vieme prispôsobiť Vašim potrebám. Vychádzame zo základnej osnovy školenia MS Excel, ktorú po konzultácii s personálnym oddelením upravíme.

Formy školení MS Excel:

  • prezenčné (skupinové) školenie
  • kombinované školenie (prezenčné školenie + eKurz + prípadové štúdie)
  • eKurz (samoštúdium)

Osnova prezenčného školenia je prispôsobená elektronickému kurzu MS Excel. Takže sa vhodne dopĺňajú. Týmto spôsobom spojíme výhody prezenčného aj elektronického vzdelávania.

Stiahnuť základnú osnovu školenia