eProdukty

Názov Cena s DPH
eKurz MS Excel 33,60 €
eKurz MS Word 33,60 €
eKurz MS Outlook 33,60 €
eKurz MS PowerPoint 33,60 €

ukážka eKurzov

http://ekurzy.eakademy.sk/ekurzy/play?locale=sk&course=21394

Popisy jednotlivých eKurzov:

MS Excel

V rámci ponúkaných troch interaktívnych kurzov venovaných programu Microsoft Excel sa postupne zoznámite s jednotlivými užitočnými nástrojmi tohto najrozšírenejšieho tabuľkového kalkulátora. Najskôr sa zoznámite s prostredím programu. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do vytváraných tabuliek a formátovať ich prostredníctvom nastavenia vlastností buniek, a tiež pomocou štýlov. Z dát uvedených v tabuľkách následne pomocou vzorcov a vložených funkcií z rôznych kategórii vypočítate ďalšie hodnoty. Naučíte sa pracovať s rozsahmi buniek a s hárkami zošita. Pri analýze údajov použijete grafy a podmienené formátovanie. Naučíte sa nastaviť tlač vytvorených tabuliek a grafov. V lekciách venovaných zoznamom si vyskúšate zoradenie hodnôt, výber potrebných údajov pomocou filtrov a vytváranie súhrnných výpočtov. Naučíte sa nastaviť overenie dát, vytvárať scenáre a použiť pokročilejší nástroj Riešiteľ. Nastavíte zdieľanie zošitov a rôzne úrovne ich zabezpečenia. Zoznámite sa tiež so záznamom a následným využitím makier.

MS Word

Knižnica kurzov venovaných programu Microsoft Word vás prevedie celým radom nástrojov programu, ktoré vám umožnia vytvoriť textové dokumenty dokonalé svojím vzhľadom, a ktoré sa tak nebudete musieť hanbiť zdieľať aj s ďalšími používateľmi. Predstavované nástroje a postupy sú rozdelené do troch kurzov. Po zoznámení sa s prostredím programu a jeho ovládaním si v jednotlivých lekciách postupne vyskúšate prácu s textom a jeho formátovanie. Naučíte sa vkladať do dokumentov tabuľky a rôzne grafické prvky, ktoré budete následne upravovať. Vykonáte potrebné úpravy pred tlačou dokumentu, nastavíte hlavičku a pätu stránky, a podľa potreby rozdelíte text dokumentu na jednotlivé strany a oddiely. Pre nastavenie profesionálneho vzhľadu dokumentov sa naučíte využívať šablóny, štýly a motívy. Prezriete a vyskúšate si aj pokročilejšie postupy, akými sú záznamy makra alebo vytvorenie formulára. Nastavíte ochranu dokumentu a naučíte sa pracovať s komentármi a revíziami. Na rozoslanie listov viacerým príjemcom naraz využijete hromadnú korešpondenciu. Zoznámite sa tiež so stavebnými blokmi a poľami.

MS Outlook

Program Microsoft Outlook je známy ako poštový klient, ktorý svojim používateľom naviac umožňuje uchovávať a spracovávať aj iné druhy informácii. Po zoznámení sa s prostredím programu a jeho ovládaním sa zameriame na možnosti práce s elektronickou poštou. Naučíte sa vytvárať a odosielať správy, a tiež si prezerať tie prijaté. Postupne si vyskúšate rôzne nástroje, pomocou ktorých môžete správy organizovať, a tým zaistiť ich dlhodobú prehľadnosť. Zoznámite sa tiež s využitím adresára a s vytváraním kontaktov. Pre organizáciu svojich úloh sa naučíte používať kalendár, ktorý vám umožní organizovať schôdzky a zasielať na ne pozvánky ďalším používateľom. Navyše sa zoznámite s úlohami, ktoré môžete zadať svojim kolegom a sledovať ich plnenie. Budete zaznamenávať poznámky a naučíte sa viesť si denník všetkých dôležitých udalostí. Zameriame sa aj na zdieľanie informácií z jednotlivých priečinkov vášho účtu s inými používateľmi a na priradenie delegáta, ktorý bude spravovať váš účet v prípade dlhšej doby strávenej mimo kanceláriu.

MS PowerPoint

Program PowerPoint patrí medzi najznámejšie prezentačné programy. V interaktívnych lekciách venovaných tomuto programu vytvoríte novú prezentáciu, a na jej snímkach si nasledovne vyskúšate jednotlivé nástroje programu. Pri vytvorení novej prezentácie sa naučíte používať šablóny a motívy. Vyskúšate si všetky nástroje, ktoré program ponúka pre zachovanie jednotného vzhľadu snímok prezentácie. Naučíte sa pracovať s rozložením snímky, motívmi a predlohami snímok. Všetky vlastnosti snímok a ich prvkov sa naučíte dodatočne upravovať podľa svojich potrieb. Naučíte sa kopírovať snímky prezentácie a ich objekty, ako aj importovanie snímok. Lekcie jednotlivých kurzov sa podrobne venujú rôznym grafickým prvkom a ich úprave. Dôležitá je tiež príprava prezentácie pre jej následné premietanie a distribúciu. Naučíte sa nastaviť rôzne animácie a uložiť prezentáciu do potrebného formátu.