eKurz MS Excel

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 98
Doba štúdia: 1 - 49 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)

eKurz MS Word

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 74
Doba štúdia: 1 - 37 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)

eKurz MS PowerPoint

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 57
Doba štúdia: 1 - 29 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)

eKurz MS Outlook

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 58
Doba štúdia: 1 - 29 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)