eKurz MS Excel

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 98
Doba štúdia: 1 - 49 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Objednať eKurz ihneď

Odporúčame spúšťať len na počítači alebo notebooku (nie mobile, tablete). Budete si tak môcť vyskúšať klikania myšou a zadávanie príkazov z klávesnice.

Video ukážka štúdia v eKurze MS Excel

eKurz MS Excel
98 lekcií
1 až 49 hodín štúdia
365 dní prístupu

Ukážky obrazoviek z eKurzu MS Excel

Popis eKurzu 

V rámci ponúkaných troch interaktívnych kurzov venovaných programu Microsoft Excel sa postupne zoznámite s jednotlivými užitočnými nástrojmi tohto najrozšírenejšieho tabuľkového kalkulátora. Najskôr sa zoznámite s prostredím programu. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do vytváraných tabuliek a formátovať ich prostredníctvom nastavenia vlastností buniek, a tiež pomocou štýlov. Z dát uvedených v tabuľkách následne pomocou vzorcov a vložených funkcií z rôznych kategórii vypočítate ďalšie hodnoty. Naučíte sa pracovať s rozsahmi buniek a s hárkami zošita. Pri analýze údajov použijete grafy a podmienené formátovanie. Naučíte sa nastaviť tlač vytvorených tabuliek a grafov. V lekciách venovaných zoznamom si vyskúšate zoradenie hodnôt, výber potrebných údajov pomocou filtrov a vytváranie súhrnných výpočtov. Naučíte sa nastaviť overenie dát, vytvárať scenáre a použiť pokročilejší nástroj Riešiteľ. Nastavíte zdieľanie zošitov a rôzne úrovne ich zabezpečenia. Zoznámite sa tiež so záznamom a následným využitím makier.

Osnova eKurzu

Zoznámenie sa s programom Excel
Okno programu Excel
Pás s nástrojmi
Zoznámenie sa s pracovným zošitom
Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
Otvorenie pracovného zošita
Práca s hárkami zošita
Pohyb v hárku zošita
Výber rozsahu buniek
Úprava riadkov a stĺpcov
Vkladanie údajov do buniek
Hodnoty v bunkách
Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
Schránka Windows
Formátovanie písma
Zarovnanie údajov v bunkách
Orámovanie a výplň buniek
Základné číselné formáty
Formát dátumu, času a percent
Štýly buniek
Kopírovanie formátu
Formát tabuľky
Podmienené formátovanie
Základné aritmetické vzorce
Automatický súčet
Číselné a dátumové rady
Textové rady
Zoradenie údajov
Odporúčané grafy
Okamžitá analýza údajov
Obrázky
Tlač
Základné nastavenia programu
Vyhľadávanie pomoci v programe Excel
Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
Prispôsobenie pása s nástrojmi
Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
Pokročilé možnosti prilepenia
Pokročilé možnosti kopírovania
Prilepenie externých údajov do programu Excel
Pokročilé formátovanie čísel
Vlastný formát čísla
Zabezpečenie hárka
Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
Použitie odkazov vo vzorcoch
Logické výrazy a textový operátor
Relatívne a absolútne odkazy
Pravidlá podmieneného formátovania

Podmienené formátovanie na základe vzorca
Knižnica funkcií
Textové funkcie
Pokročilejšie textové funkcie
Matematické funkcie
Štatistické funkcie
Funkcie pre dátum a čas
Logické funkcie a podmienené výpočty
Vnorené funkcie
Chyby v bunkách a ich vyhodnocovanie
Pomenovanie rozsahu buniek
Overovanie údajov
Pokročilé vypĺňanie číselných radov
Pokročilé zoraďovanie údajov
Filtrovanie údajov
Filtrovanie údajov pomocou Rýchleho filtra
Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
Odstránenie duplicít
Rozdelenie textu do stĺpcov
Dynamické dopĺňanie
Prehľady v tabuľkách
Krivky
Tvorba grafov
Úprava grafov
Formátovanie grafov
Snímka a výrez obrazovky
Tvary
Grafické prvky SmartArt
Motívy
Nástroje korektúry
Sledovanie zmien
Komentáre
Usporiadanie viacerých okien
Rozdelenie hárka na tably
Zobrazenia pracovného zošita
Hlavička a päta
Nastavenie strany
Konto Microsoft
Vlastnosti súboru
Zabezpečenie zošita
Kontrola zošita
Automatické obnovenie súboru
Šablóny
Kompatibilita
Uloženie zošita na internet
Úvod do makier
Záznam makra
Úprava makra
Bezpečnosť makier
Digitálny podpis makier

eKurz MS Excel  98 lekcií
1 až 49 hodín štúdia
365 dní prístupu
Len 33,60 € (28,- € bez DPH)

eKurz MS Excel

Cena: 33,60 € (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 98
Doba štúdia: 1-49 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača