eKurz Excel – interaktívny, multimediálny elektronický kurz

 

 

Cena: 33,60 € s DPH (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 98
Doba štúdia: 49 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Ukážky obrazoviek z eKurzu MS Excel

Popis kurzu 

V rámci ponúkaných troch interaktívnych kurzov venovaných programu Microsoft Excel sa postupne zoznámite s jednotlivými užitočnými nástrojmi tohto najrozšírenejšieho tabuľkového kalkulátora. Najskôr sa zoznámite s prostredím programu. Dozviete sa, ako správne zadať hodnoty do vytváraných tabuliek a formátovať ich prostredníctvom nastavenia vlastností buniek, a tiež pomocou štýlov. Z dát uvedených v tabuľkách následne pomocou vzorcov a vložených funkcií z rôznych kategórii vypočítate ďalšie hodnoty. Naučíte sa pracovať s rozsahmi buniek a s hárkami zošita. Pri analýze údajov použijete grafy a podmienené formátovanie. Naučíte sa nastaviť tlač vytvorených tabuliek a grafov. V lekciách venovaných zoznamom si vyskúšate zoradenie hodnôt, výber potrebných údajov pomocou filtrov a vytváranie súhrnných výpočtov. Naučíte sa nastaviť overenie dát, vytvárať scenáre a použiť pokročilejší nástroj Riešiteľ. Nastavíte zdieľanie zošitov a rôzne úrovne ich zabezpečenia. Zoznámite sa tiež so záznamom a následným využitím makier.

Osnova 

 • Zoznámenie sa s programom Excel
 • Okno programu Excel
 • Pás s nástrojmi
 • Zoznámenie sa s pracovným zošitom
 • Vytvorenie a uloženie pracovného zošita
 • Otvorenie pracovného zošita
 • Práca s hárkami zošita
 • Pohyb v hárku zošita
 • Výber rozsahu buniek
 • Úprava riadkov a stĺpcov
 • Vkladanie údajov do buniek
 • Hodnoty v bunkách
 • Presun a kopírovanie hodnôt v bunkách
 • Schránka Windows
 • Formátovanie písma
 • Zarovnanie údajov v bunkách
 • Orámovanie a výplň buniek
 • Základné číselné formáty
 • Formát dátumu, času a percent
 • Štýly buniek
 • Kopírovanie formátu
 • Formát tabuľky
 • Podmienené formátovanie
 • Základné aritmetické vzorce
 • Automatický súčet
 • Číselné a dátumové rady
 • Textové rady
 • Zoradenie údajov
 • Odporúčané grafy
 • Okamžitá analýza údajov
 • Obrázky
 • Tlač
 • Základné nastavenia programu
 • Vyhľadávanie pomoci v programe Excel
 • Prispôsobenie panela s nástrojmi Rýchly prístup
 • Prispôsobenie pása s nástrojmi
 • Pokročilá práca s hárkami viacerých zošitov
 • Pokročilé možnosti prilepenia
 • Pokročilé možnosti kopírovania
 • Prilepenie externých údajov do programu Excel
 • Pokročilé formátovanie čísel
 • Vlastný formát čísla
 • Zabezpečenie hárka
 • Pokročilé úpravy tabuliek programu Excel
 • Použitie odkazov vo vzorcoch
 • Logické výrazy a textový operátor
 • Relatívne a absolútne odkazy
 • Pravidlá podmieneného formátovania
 • Podmienené formátovanie na základe vzorca
 • Knižnica funkcií
 • Textové funkcie
 • Pokročilejšie textové funkcie
 • Matematické funkcie
 • Štatistické funkcie
 • Funkcie pre dátum a čas
 • Logické funkcie a podmienené výpočty
 • Vnorené funkcie
 • Chyby v bunkách a ich vyhodnocovanie
 • Pomenovanie rozsahu buniek
 • Overovanie údajov
 • Pokročilé vypĺňanie číselných radov
 • Pokročilé zoraďovanie údajov
 • Filtrovanie údajov
 • Filtrovanie údajov pomocou Rýchleho filtra
 • Vyhľadávanie a nahradzovanie hodnôt
 • Odstránenie duplicít
 • Rozdelenie textu do stĺpcov
 • Dynamické dopĺňanie
 • Prehľady v tabuľkách
 • Krivky
 • Tvorba grafov
 • Úprava grafov
 • Formátovanie grafov
 • Snímka a výrez obrazovky
 • Tvary
 • Grafické prvky SmartArt
 • Motívy
 • Nástroje korektúry
 • Sledovanie zmien
 • Komentáre
 • Usporiadanie viacerých okien
 • Rozdelenie hárka na tably
 • Zobrazenia pracovného zošita
 • Hlavička a päta
 • Nastavenie strany
 • Konto Microsoft
 • Vlastnosti súboru
 • Zabezpečenie zošita
 • Kontrola zošita
 • Automatické obnovenie súboru
 • Šablóny
 • Kompatibilita
 • Uloženie zošita na internet
 • Úvod do makier
 • Záznam makra
 • Úprava makra
 • Bezpečnosť makier
 • Digitálny podpis makierZásady ochrany osobných údajov, Všeobecné obchodné podmienky, Kontakt