Čo teraz?

Ďakujeme za Vašu objednávku!

 

Teraz dostaneme 2 emailové správy.

V prvej  bude informácia o vytvorení konta v našom eLearningovom systéme. V druhej správe budú informácie o pridelení eKurzu na dobu 365 dní.

 

Želáme Vám veľa úspechov!

 

za tím eAkademy, s.r.o. 

Peter Lojdl, MBA – hlavný lektor a konateľ