Záväzná objednávka s povinnosťou platby

 

 

Cena: 33,60 € s DPH (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 98
Doba štúdia: 49 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača

Záväzne si u Vás objednávam eKurz MS Excel s prístupom na 12 mesiacov:

Pripravujeme pre Vás možnosť platiť kartou:

Zásady ochrany osobných údajov, Všeobecné obchodné podmienky, Kontakt