Záväzná objednávka s povinnosťou platby

Cena: 33,60 € s DPH (28,- € bez DPH)
Počet lekcií: 98
Doba štúdia: 49 hodín
Doba prístupu: 365 dní
Obsah: Výklad, cvičenie, otázky
Cieľová skupina: Bežný používateľ kancelárskeho počítača