PO

Pracovné súbory pre modulové vzdelávanie MS Excel

 1. MS Excel Modul 1 : úvod (4 hodiny)
 2. MS Excel Modul 2 : jednoduché výpočty (4 hodiny)
 3. MS Excel Modul 3 : zložitejšie výpočty, práca s hárkami (4 hodiny)
 4. MS Excel Modul 4 : práca s rozsiahlymi tabuľkami (4 hodiny)
 5. MS Excel Modul 5 : kontingenčné tabuľky a zložité grafy (4 hodiny)
 6. MS Excel Modul 6 : vstupné údaje a prepojené zošity (4 hodiny)
 7. MS Excel Modul 7 : zložitejšie funkcie (4 hodiny)
  M7 funkcie.xlsx
 8. MS Excel Modul 8 : zložité funkcie (4 hodiny)
  M8.xlsx
 9. MS Excel Modul 9 : práca s makrom (4 hodiny)
  M9 makra.xlsx
Až na záver školenia:

Na záver